Bijeenkomsten

Bedehuisbijeenkomsten in de maand november 2019: zondag 10 en 24 november vanaf 14:00.

Je mag binnenkomen en weggaan wanneer je dat zelf wilt.
We houden geen collecte. Wel kunt u vrijwillige bijdragen geven.
Subpagina''s (1): Routebeschrijving