Bedehuis‎ > ‎

Doelstellingen

Elke gelovige
In de eerste plaats vormt elk individueel lid met zijn leven een Bedehuis, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
Het is ons verlangen dat een ieder in Christus geworteld is en vandaaruit leeft.
Daarbij is ons gebed dat Jezus zodanig zichtbaar in ons wordt, dat anderen Hem kunnen ontmoeten in en door ons heen.
Door bedieningen en gaven worden aan de bijeenkomsten vorm en inhoud gegeven.


Gezamenlijk
Zodra we bij elkaar komen, willen we ons openstellen om Jezus te ontmoeten en Hem te dienen.
Ook geven we ons leven aan Hem over zodat Hij ons kan aanspreken en opbouwen.
Daarin functioneren we ook als Zijn Lichaam: we ondersteunen en stimuleren elkaar om ons door de heilige Geest te laten leiden en ons meer en meer te hechten aan Christus.
Hij staat steeds centraal, tot eer van God de Vader.
 
Dienend
Verder is het ons gebed om andere christenen en kerkelijke gemeenten vanuit de heilige Geest te kunnen dienen. 
Door deze interkerkelijke dienstverlening willen we meewerken aan de opbouw van het Lichaam van Christus in Den Haag en in Nederland.