Bedehuis‎ > ‎

Uitingen

In de bijeenkomsten zijn er diverse uitingen waarmee we Jezus willen vieren en verhogen. Ook is er een diversiteit aan gelegenheden die we Hem willen bieden om ons aan te raken en in ons te werken. In de bijeenkomsten beoefenen we daarom bijvoorbeeld: aanbidden, lofprijzen, dankzeggen, diverse gebedsvormen, kort prediken, heilig avondmaal, Geestesgaven, getuigen, zegenen, oliezalven, soaken (een tijd van rust om je te laten doordrenken met de heilige Geest), profeteren, Bijbelwoord mediteren en stil zijn. Er is ook ruimte om dit te ondersteunen met symbolen.

In het één-op-één contact is er de mogelijkheid voor biechten, bevrijdingsgebed en persoonlijke zegen.

Voor de deelnemers is er vrijheid om wel of niet aan bepaalde onderdelen mee te doen. We proberen voor iedereen 'vrijheid, veiligheid en eigenheid in de heilige Geest' te garanderen. We hebben geen vast tijdstip van beëindiging van de bijeenkomst. Na de prediking is er gelegenheid om nog langere tijd Hem te aanbidden, te soaken of bijvoorbeeld gebed te vragen. Ook is er vanaf dat moment ruimte voor persoonlijke ontmoeting en bieden wij u graag koffie of thee aan.

Kinderen zijn welkom en kunnen met de volwassenen meedoen. Er is voor hen geen apart programma.