Leven vanuit Boven


Leven vanuit Boven

Leven door de Geest van Christus
Dit boek schetst een leefwijze waarin Jezus centraal staat. De auteur laat zien hoe je door de hechting aan Hem in toenemende mate vervuld wordt met de Geest. Omdat Jezus hierdoor vanuit je innerlijk kan werken, leidt dit tot zichtbaarheid en kenbaarheid van Christus in je leven.

Het leven door de Geest daagt uit tot avontuur, omdat het zo verrassend tegengesteld is aan wat in het algemeen binnen onze christelijke wereld gebruikelijk is. Dit is geen weg van opdrachten, methoden, standaarden en maatstaven. Integendeel. Het is een leven in de ruimte en de vrijheid van de Geest, waarin de eigen identiteit tot bloei komt en waarin Jezus zonder remmingen gevolgd kan worden. Het mondt uit in een door liefde van Boven doordrenkt leven.

Op enthousiaste wijze wordt, met praktijkvoorbeelden, beschreven wat het betekent om door de Geest van Christus te leven. Dit boek prikkelt en inspireert om zelf die weg van Boven te gaan bewandelen.

Inhoudsopgave

 1. Het openbaringslichaam van Christus
 2. Door mijn Geest alleen
 3. Bediening van de Geest – verandering tot heerlijkheid
 4. Bediening van de Geest – vrijmoedig optreden
 5. Bediening van de Geest – onze hartegesteldheid
 6. Wie zich aan de Heer hecht, is één geest met Hem
 7. Zalving die uit ons stroomt
 8. Liefdemassakracht
 9. Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid
 10. Wegtrekken uit Babel
 11. Beloften worden in Christus werkelijkheid
 12. Doorbrekerszalving